dimecres, 18 de desembre de 2013

Assessorament lingüístic?

«Només hi ha un pecat mortal
i són les faltes d’ortografia» 
Joan Fuster


Des del moment en què escrivim un text, la intenció és que una lectora o lector siga capaç d’interpretar què volem dir amb aquell aplec de mots. I escriure quatre frases lligades, amb sentit, pot semblar fàcil, de la mateixa manera que ho pot semblar obtenir un bon plat de blat picat.

Així com per cuinar necessitem receptes, consells, truquets i pràctica o experiència si volem aconseguir un plat exquisit, a l’hora de redactar un text passa el mateix; cal que seguim unes instruccions lingüístiques bàsiques, si més no. La tasca d’una assessora lingüística, doncs, és fer que un text passe un filtre de receptes gramaticals, consells semàntics, truquets ortogràfics i pràctica lexicològica.

L’assessorament lingüístic no és només corregir faltes d’ortografia, és fer intel·ligible un conjunt de paraules en el sentit que li correspon; no és només traduir quatre ratlles, és interpretar què ha volgut dir l'autor amb eixos quatre versos. 


Àngels Sendra 

(Pràctica per a l'assignatura de TIC aplicades a l'assessorament lingüístic al Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària)